Book en gratis samtale på 15 min. og få støtte til din sundhed  Ja tak

Vejleder i Madro&Psyke

Uddannelse til Vejleder i Madro&Psyke

– lær hvordan du støtter den enkelte til at opdage sin egen sundhed i både krop og sind

 

En ny, logisk og rolig forståelse af, hvordan forandring sker
Når vi bliver gladere, roligere og forstår årsagerne bag vores negative mønstre, så bliver det langt lettere at slippe dem og så opdager vi, hvordan vi kan leve et sundere liv med større lethed. 

Synes du det lyder rigtigt, at vi skal holde op med at forsøge at ændre på handlingerne, så længe vort sind stadig fastholder os i tanker og følelser, der fører til adfærden?

Og vil du samtidigt have praksisoverførbar viden om den nyeste forskning inden for overvægt og diabetes –  så er denne videreuddannelse netop det. 

Sind og krop forstås i en sammenhæng
Psykologisk og fysiologisk viden skaber  forståelse hos klienten for at sind og krop hænger sammen og påvirker hinanden gensidigt. 

Uddannelsen til Vejleder i Madro&Psyke indeholder en sundhedspsykologisk tilgang som giver vejlederen nøglen til at låse op for den enkeltes indre sundhed, så denne langt lettere og mere ubesværet kan tage fat på at leve et sundere, gladere og lettere liv.

Uddannelsens ernæringsfaglige tilgang opdaterer dig på fysiologien bag overvægt og type 2 diabetes samt den nyeste praksisrelevante forskning bag diætbehandlingen af disse tilstande.

Sundhedspsykologisk tilgang
Den sundhedspsykologiske tilgang, som du lærer på uddannelsen kaldes Indre Sundhed eller De tre principper. Det er en tilgang, hvor man som vejleder hjælper den enkelte med at opdage sin egen indre sundhed, så robusthed, ro og motivation til at leve et sundere og bedre liv vokser. Indre sundhed ser mennesket som fuldendt og præcist som det skal være, men peger på, at vi kan have oplevelser som via tankerne kan skabe en stresstilstand i kroppen, som den enkelte f.eks. forsøger at håndtere ved at spise, drikke eller på andre måder berolige sig selv.

Indre Sundhed tilhører den kognitive tredje bølge. Psykologien støtter til en voksende resiliens, mental ro, klarhed, følelses- og symptommestring samt en forståelse af angst, stress og diverse symptomer i relation til disse. Tilgangen hjælper den enkelte til at låse op for opdagelsen af, at disse mestringskompetencer allerede findes i den enkelte, men blot skal opdages påny. Via vejledning støttes den enkelte til at opdage sin egen indre sundhed og erkende at oplevelsen af ro, trivsel, glæde, fleksibilitet og motivation skabes og virker indefra og ud – vi har allerede kompetencerne – vi skal blot lære at genkende dem og forstå, hvordan de virker. Den enkelte får typisk i forskellige grader større ro, robusthed over for stressorer, glæde og frigørelse fra negative tanker og negative handlinger, som f.eks. spisning på bekymringer, tristhed eller stress. Den enkelte oplever altså et langt mere positivt og forandringsklart sind, som giver en naturlig lyst til at leve sundere og tage del i livet på nye måder.

Ernæringsfaglig tilgang
På uddannelsen bliver du opdateret i viden om de fysiologiske processer bag overvægt og type 2 diabetes og herigennem arbejdet med de væsentligste punkter i forhold til at vurdere den enkelte borgers ernæringstilstand. Desuden vil vi gennemgå den nyeste og mest relevante forskning i forhold til diætbehandling af både overvægt og diabetes. Du vil derfor blive i stand til at vejlede den enkelte borger til at finde frem til hvilke kostformer, der kan være realistiske og hjælpsomme for den enkelte.

Baggrund for deltagelse på uddannelsen

Er du sundhedsprofessionel med en uddannelsesbaggrund som professionsbachelor inden for sundhedsområdet (eks. Ernæring og sundhed, Sygeplejerske eller Jordemor), så optages du automatisk på uddannelsen.

Har du ikke en professionsbacheloruddannelse, så er det muligt at søge dispensation og sende en ansøgning til os på info@bak-nissen.dk Du kan også altid ringe til os, så finder vi ud af mulighederne for din deltagelse på uddannelsen.

Uddannelsens Opbygning
– samt tid og sted

Uddannelsen er opbygget i 6 moduler. De første moduler introducerer og skaber fordybelse i den sundhedspsykologiske retning indre sundhed. De efterfølgende og afsluttende moduler indeholder det ernæringsfaglige fokus samt vejledningsøvelser.

De 6 moduler afholdes i følgende weekender i 2020 – 2021 i Sorø, midt på Sjælland:

30., 31. okt. og 1. november

27., 28.og 29. november

29., 30. og 31. januar

5., 6. og 7.marts

16., 17. og 18. april

11., 12. og 13. juni.

Tidspunkt
Fredag kl. 16:00 – 20:00, Lørdag kl. 10.00-16.00 og Søndag kl. 09:00 – 14.00

Adresse
Hauchsvej 4, 1. sal, 4180 Sorø

Pris

25.000 kr. ex. moms.
Du kan betale i 6 rater. Depositum på 5.000 kr og hver den første i måneden fra uddannelsens start fremsendes faktura på 3.333 kr. Disse priser er ex. moms.

Tilmelding og yderligere information

Tilmelding skal ske via mail til info@bak-nissen.dk senest den 15. oktober 2020.

Du kan kontakte os, hvis du vil vide mere på info@bak-nissen.dk eller ringe til os på Asta: 41220522 eller Line: 53802252. www.bak-nissen.dk.